Jak możesz się ze mną skontaktować?

Najlepiej napisać maila: pawel@pawelcisek.com

A jeśli chcesz od razu porozmawiać o współpracy, wypełnij wstępny brief: WYPEŁNIAM BRIEF

Cisu Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawa 1046, 37-111 Rakszawa, NIP: 8151805243, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, KRS pod nr 0000762423, NIP: 8151805243, REGON: 382034247, kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN.